Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 17, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Giáo dục Chính trị năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học An Giang 7140205 D01, C00, D66, C13, XDHB 18 Học bạ
2 Đại Học Hà Tĩnh 7140205 A00, D01, C00, C14 19 Điểm thi TN THPT
3 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140205 C00, C19, C20, D66 19 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học An Giang 7140205 D01, C00, D66, C13 19 Điểm thi TN THPT
5 Đại Học Quy Nhơn 7140205 D01, C00, C19 19 Điểm thi TN THPT
6 Đại Học Vinh 7140205 D01, C00, C19, C20 21 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140205 C00, C19, C20, XDHB 22.5 Học bạ
8 Đại Học Tây Nguyên 7140205 D01, C00, C19, D66 23 Điểm thi TN THPT
9 Đại Học Tây Nguyên 7140205 C00, C19, C20, D66, XDHB 23 Học bạ
Điều kiện: Lớp 12 đạt loại Giỏi, điểm tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.
10 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7140205 C00, C19, C20, D66 23.5 VA >=6.5; TTNV <=1
Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất