Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 22, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Nuôi trồng thuỷ sản năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Kiên Giang 7620301 A00, B00, A01, D07 14 TN THPT
2 Đại Học Cửu Long 7620301 A00, B00, A01, C01 15 TN THPT
3 Đại Học Trà Vinh 7620301 B00, D90, D08, A02 15 TN THPT
4 Đại Học Tây Đô 7620301 A00, B00, A01, D07 15 TN THPT
5 Đại Học Đồng Tháp 7620301 A00, B00, D07, D08 15 TN THPT
6 Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam HVN24 A00, B00, D01, D07 15 Điểm thi TN THPT
7 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận 7620301N A00, B00, D07, D08, XDHB 15 ĐIỂM TN THPT
8 Đại học Kiên Giang 7620301 A00, B00, A01, D07, XDHB 15 Học bạ
9 Đại Học Cần Thơ 7620301T B08, A01, D07 15.25 Chương trình tiên tiến Điểm thi TN THPT
10 Đại Học Nha Trang 7620301 A01, B00, D01, D96 15.5 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất