Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 1, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý công năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Quản lý công 7340403 DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD 18 Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
2 Đại Học Đồng Tháp 7340403 A00, A01, D01, C15, XDHB 19 Học bạ
3 Đại Học Mở TPHCM 7340403 A00, A01, D01, D07 19.5 Tốt nghiệp THPT
4 Đại Học Mở TPHCM 7340403 A00, A01, D01, D07, XDHB 23.75 Nhận hết HSG + Học bạ có CCNN+ Học bạ: 23.75
5 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Quản lý công 7340403 D01, C15, A16, R22 24.25 Tốt nghiệp THPT
6 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Quản lý công 7340403 A00, A01, D01, D07 26.75 Tốt nghiệp THPT
7 Đại Học Đồng Tháp 7340403 DGNLHCM 615 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tin tức mới nhất