Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 29, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Văn hoá học năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Tiền Giang 7229040 D01, C00, D14, D78, XDHB 18 Học bạ
2 Đại Học Văn Hiến 7229040 D01, C00, D14, D15, XDHB 18 Xét học bạ
3 Đại Học Văn Hiến 7229040 D01, C00, D14, D15 19 Tốt nghiệp THPT
4 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7229040 C00, D15, D66, C14 21.35 Tốt nghiệp THPT
5 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7229040 C00, D15, D66, C14, XDHB 21.75 Học bạ
6 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX27 D04 23 Tốt nghiệp THPT
7 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7229040A A00, D01, D96, A16, D78 23.63 Tốt nghiệp THPT; Nghiên cứu văn hóa
8 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7229040A C00, XDHB 23.65 Học bạ; Nghiên cứu hóa học
9 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7229040C A00, D01, D96, A16, D78 23.68 Tốt nghiệp THPT; Văn hóa đối ngoại
10 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX27 D78 24 Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất