Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Nghệ An năm 2022

Đánh giá

Đại học Kinh Tế Nghệ An điểm chuẩn 2022 - NACE điểm chuẩn 2022

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại học Kinh Tế Nghệ An
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, B00, A01, D01, XDHB 15 Học bạ
2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, B00, A01, D01, XDHB 15 Học bạ
3 Quản lý đất đai 7850103 A00, B00, A01, D01 15 Học bạ
4 Lâm học 7620201 A00, B00, A01, D01 15 Học bạ
5 Kế toán 7340301 A00, B00, A01, D01 15 Học bạ
6 Kinh tế 7310101 A00, B00, A01, D01 15 Học bạ
7 Thú y 7640101 A00, B00, A01, D01 15 Học bạ
8 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, B00, A01, D01 13 Điểm thi TN THPT
9 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, B00, A01, D01 15.5 Điểm thi TN THPT
10 Quản lý đất đai 7850103 A00, B00, A01, D01 15.5 Điểm thi TN THPT
11 Lâm học 7620201 A00, B00, A01, D01 15.5 Điểm thi TN THPT
12 Kế toán 7340301 A00, B00, A01, D01 15 Điểm thi TN THPT
13 Kinh tế 7310101 A00, B00, A01, D01 15 Điểm thi TN THPT
14 Thú y 7640101 A00, B00, A01, D01 14 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất