Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | July 13, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại học CMC năm 2023

Đại học CMC điểm chuẩn 2023 - CMC điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học CMC
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D90, XDHB 23 Xét học bạ
2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, C00, XDHB 22.5 Xét học bạ
3 Thiết kế đồ họa 7210403 A00, A01, D90, C01, XDHB 22.5 Xét học bạ
4 Ngôn ngữ Nhật 7220209 A01, D01, C00, D06, XDHB 22 Xét học bạ
5 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 A01, D01, C00, D10, XDHB 22 Xét học bạ
6 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D90 23 Tốt nghiệp THPT
7 Khoa học máy tính 7480101 A00, A01, D01, D90 23 Tốt nghiệp THPT
8 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, C00 22.5 Tốt nghiệp THPT
9 Thiết kế đồ họa 7210403 A00, A01, D90, C01 22.5 Tốt nghiệp THPT
10 Ngôn ngữ Nhật 7220209 A01, D01, C00, D06 22 Tốt nghiệp THPT
11 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 A01, D01, C00, D10 22 Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất