Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Chăn nuôi năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Kiên Giang 7620105 A00, B00, A01, D07 14 TN THPT
2 Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai 7620110 A00, B00, D01, C02, XDHB 14.5 Xét học bạ, Chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y
3 Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai 7620110 A00, B00, D01, C02 14.5 Điểm thi TN THPT, Chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y
4 Đại học Tân Trào 7620105 A00, B00, A01 15 TN THPT
5 Đại Học Tây Nguyên 7620105 B00, B08, D13, A02 15 Điểm thi TN THPT
6 Đại học Nông Lâm Bắc Giang 7620105 A00, B00, A01, D01 15 TN THPT
7 Đại Học Tiền Giang 7620105 A00, B00, B08, A01 15 TN THPT
8 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên 7620105 A00, B00, C02, D01, XDHB 15 Xét học bạ
9 Đại học Kiên Giang 7620105 A00, B00, A01, D07, XDHB 15 Học bạ
10 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên 7620105 A00, B00, C02, D01 15.5 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất