Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 17, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Chính trị học năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Tư tưởng Hồ Chí Minh 533 XDHB 6.9 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Học bạ
2 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Chính trị phát triển 531 XDHB 6.9 Chính trị phát triển
Học bạ
3 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa 530 XDHB 7.5 Quản lí hoạt động tư tưởng văn hóa
Học bạ
4 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Chính sách công 536 XDHB 7.5 Chính sách công
Học bạ
5 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Văn hóa phát triển 535 XDHB 7.9 Văn hóa phát triển
Học bạ
6 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Truyền thông chính sách 538 XDHB 8.25 Truyền thông chính sách
Học bạ
7 Đại Học Trà Vinh 7310201 D01, C00 14.5
8 Đại Học Hà Tĩnh 7310201 A00, D01, C00, C14 15 Điểm thi TN THPT
9 Đại học Thủ Dầu Một 7310201 D01, C00, C15, C14 15 Điểm thi TN THPT
10 Đại Học Thành Đông 7310201 A00, C00, C04, C03 15 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất