Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 21, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên 7510301_JAP XDHB 6 CTĐT theo thị trường Nhật Bản, Xét học bạ ĐTB các môn cả năm lớp 12
2 Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên 7510301 XDHB 6 Xét học bạ ĐTB các môn cả năm lớp 12
3 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7510301 XDHB 6 Học bạ
4 Đại Học Dân Lập Phương Đông 7510301 A00, A01, D01, C01 6.5 Phương thức điểm học bạ THPT: Mã L12
5 Đại Học Dân Lập Phương Đông 7510301 A00, A01, D01, C01 14 Điểm thi TN THPT
6 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7510301 A00, D01, C01, A16 14 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 7510301 A00, B00, A01, D01 14 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Mỏ Địa Chất 7510301 DGTD 14 Đánh giá tư duy ĐHBKHN
9 Đại Học Cửu Long 7510301 A00, A01, D01, C01 15 TN THPT
10 Đại Học Công Nghệ Sài Gòn 7510301 A00, A01, D01, D07 15 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất