Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | October 1, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Hóa học năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Sài Gòn 7140212 A00 0
2 Đại Học Sài Gòn 7140212 A00 0
3 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 7140212 DGNLQGHN, DGNLHCM 7.42 (thang điểm 10)
4 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 7140212A DGNLSPHN 21
5 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Sư phạm Hóa học (Dạy bằng Tiếng Anh) 7140212B DGNLSPHN 21.55
6 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140212 A00, B00, D90, D07 22 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140212TA A00, B00, D07, XDHB 22 (đào tạo bằng tiếng Anh), Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Tây Nguyên 7140212 A00, B00, D07 22.75 Điểm thi TN THPT
9 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140212TA A00, B00, D90, D07, XDHB 23 (đào tạo bằng tiếng Anh) Học bạ
10 Đại Học Tây Nguyên 7140212 A00, B00, D07, XDHB 23.25 Xét học bạ

Tin tức mới nhất