Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 22, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Hóa học năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học An Giang 7140212 A00, B00, D07, C02, XDHB 18 Học bạ
2 Đại Học Hà Tĩnh 7140212 A00, B00, D07, C02 19 Điểm thi TN THPT
3 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140212TA A00, B00, D90, D07 19 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140212 A00, B00, D90, D07 19 Điểm thi TN THPT
5 Đại Học An Giang 7140212 A00, B00, D07, C02 19 Điểm thi TN THPT
6 Đại Học Hoa Lư 7140212 A00, B00, D07 19 Điểm TN THPT
7 Đại Học Phú Yên 7140212 A00, B00, A01, D07 19 TN THPT
8 Đại Học Tây Bắc 7140212 A00, B00, D07, C02 19
9 Đại Học Vinh 7140212 A00, B00, A01, D07 20 Điểm thi TN THPT
10 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên 7140212 A00, D01, D07 20

Tin tức mới nhất