Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 21, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Y Tế Công Cộng năm 2022

Đánh giá

Đại Học Y Tế Công Cộng điểm chuẩn 2022 - HUPH điểm chuẩn 2022

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Y Tế Công Cộng
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, B00, A02 20.5 Điểm thi TN THPT
2 Công tác xã hội 7760101 B00, D01, C04, C03 15.15 Điểm thi TN THPT
3 Y tế công cộng 7720701 A00, B00, D01, D08 16 Điểm thi TN THPT
4 Dinh dưỡng 7720401 B00, D01, D08 16.5 Điểm thi TN THPT
5 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 B00, B08, A01, D07, XDHB 26.7 Học bạ
6 Công tác xã hội 7760101 B00, D01, C00, D66, XDHB 23 Học bạ
7 Y tế công cộng 7720701 B00, B08, D01, D13, XDHB 24 Học bạ
8 Dinh dưỡng 7720401 B00, B08, D01, D07, XDHB 23.7 Học bạ
9 Kỹ thuật phục hồi chức năng 7720603 A00, B00, A01, D01 21.5 Điểm thi TN THPT
10 Kỹ thuật phục hồi chức năng 7720603 A00, B00, A01, D01, XDHB 25.25 Học bạ
11 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, B00, A01, D01 15 Điểm thi TN THPT
12 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, B00, A01, D07, XDHB 18.26 Học bạ
13 Khoa học dữ liệu 7480109 A00, B00, A01, D01, XDHB 24 Học bạ
14 Khoa học dữ liệu 7480109 DGNLQGHN 17.55 Quy đổi về thang điểm 30
15 Khoa học dữ liệu 7480109 A00, B00, A01, D01 17 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất