Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | April 25, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Y Tế Công Cộng năm 2023

Đại Học Y Tế Công Cộng điểm chuẩn 2023 - HUPH điểm chuẩn 2023

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Y Tế Công Cộng
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, B00, A02 20 Tốt nghiệp THPT
2 Công tác xã hội 7760101 B00, D01, C04, C03 19 Tốt nghiệp THPT
3 Y tế công cộng 7720701 A00, B00, D01, D08 16.15 Tốt nghiệp THPT
4 Dinh dưỡng 7720401 B00, D01, D08 19.5 Tốt nghiệp THPT
5 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 B00, B08, A01, D07, XDHB 27.5 Học bạ
6 Công tác xã hội 7760101 B00, D01, C00, D66, XDHB 24 Học bạ
7 Y tế công cộng 7720701 B00, B08, D01, D13, XDHB 25 Học bạ
8 Dinh dưỡng 7720401 B00, B08, D01, D07, XDHB 25 Học bạ
9 Kỹ thuật phục hồi chức năng 7720603 A00, B00, A01, D01 21.8 Tốt nghiệp THPT
10 Kỹ thuật phục hồi chức năng 7720603 A00, B00, A01, D01, XDHB 26.2 Học bạ
11 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, B00, A01, D01 16 Tốt nghiệp THPT
12 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, B00, A01, D07, XDHB 19.1 Học bạ
13 Khoa học dữ liệu 7480109 A00, B00, A01, D01, XDHB 24.5 Học bạ
14 Khoa học dữ liệu 7480109 A00, B00, A01, D01 16.45 Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất