Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 15, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Y Tế Công Cộng năm 2021

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, B00, A02, XDHB 25.5 Học bạ
Điều kiện: Học lực Khá trở lên hoặc điểm tốt nghiệp từ 6.5
2 Công tác xã hội 7760101 B00, D01, C04, C03, XDHB 16 Học bạ
3 Y tế công cộng 7720701 A00, B00, D01, D08, XDHB 21.5 Học bạ
4 Dinh dưỡng 7720401 B00, D01, D08, XDHB 20.66 Học bạ
5 Kỹ thuật phục hồi chức năng 7720603 A00, B00, A01, D01, XDHB 24 Học bạ
Điều kiện: Học lực Khá trở lên hoặc điểm tốt nghiệp từ 6.5
6 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, B00, A01, D01, XDHB 16 Học bạ

Tin tức mới nhất