Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 15, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7510406 A00, B00, C02, A16 14
2 Đại Học Tây Nguyên 7510406 A00, B00, B08, A02 15 Điểm thi TN THPT
3 Đại học Kiên Giang 7510406 A00, B00, A01, D07, XDHB 15 Học bạ
4 Đại Học Điện Lực 7510406 A00, A01, D01, D07, XDHB 15 Học bạ
5 ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM 7510406 A00, B00, A01, A02 15 Điểm môn toán nhân hệ số 2
Điểm thi TN THPT
6 Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng 7510406 A00, B00, A01, D01 15.05 Điểm thi TN THPT ( với TO >= 6.8; TTNV <=4)
7 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7510406 A00, B00, D07, D08 16 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Điện Lực 7510406 A00, A01, D01, D07 16 Điểm thi TN THPT
9 Đại Học An Giang 7510406 A00, B00, A01, A18 16 Điểm thi TN THPT
10 Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM 7510406 A00, B00, A01, D07 16 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất