Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 22, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khoa học dữ liệu năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Đà Lạt 7480109 DGNL 0
2 Đại Học Đà Lạt 7480109 A00, A01, D90, D07, XDHB 0
3 Đại Học Đà Lạt 7480109 A00, A01, D90, D07 0
4 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7480109 A00, D01, C01, A16 14 Tốt nghiệp THPT
5 Đại Học Đà Lạt 7460108 DGNLHCM, DGNLQGHN 15 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
6 Đại Học Đà Lạt 7460108 A00, A01, D90, D07 16 Tốt nghiệp THPT
7 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7480109 A00, A01, D01, C01 16 Tốt nghiệp THPT
8 Đại Học Y Tế Công Cộng 7480109 A00, B00, A01, D01 16.45 Tốt nghiệp THPT
9 Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01, D01, C01 17 Tốt nghiệp THPT
10 Đại học Công Nghệ TPHCM Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01, D01, C01 17 TN THPT

Tin tức mới nhất