Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | March 30, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khoa học dữ liệu năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Mỏ Địa Chất 7460108 DGTD 14 Đánh giá tư duy ĐHBKHN
2 Đại Học Đà Lạt 7480109 DGNL 15
3 Đại Học Quy Nhơn 7460108 A00, A01, D90, D07 15 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Đà Lạt 7480109 A00, A01, D90, D07 16 TN THPT
5 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7480109 A00, A01, D01, C01 16 Điểm thi TN THPT
6 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7480109 A00, D01, C01, A16 17 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Y Tế Công Cộng 7480109 A00, B00, A01, D01 17 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Y Tế Công Cộng 7480109 DGNLQGHN 17.55 Quy đổi về thang điểm 30
9 Đại Học Đà Lạt 7480109 A00, A01, D90, D07, XDHB 18 HỌC BẠ
10 Đại học Công Nghệ TPHCM Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01, C01, D01, XDHB 18 Học bạ

Tin tức mới nhất