Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 21, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khoa học dữ liệu năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7480109 A00, D01, C01, A16 14
2 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7480109 A00, A01, D01, C00 16 Điểm thi TN THPT
3 Đại học Công Nghệ TPHCM 7480109 A00, A01, D01, C01 18 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Đà Lạt 7480109 A00, A01, D90, D07, XDHB 18 Học bạ
5 Đại học Công Nghệ TPHCM 7480109 XDHB 18
6 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7480109 A00, A01, D01, C01, XDHB 18 Xét học bạ
7 Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM 7480109 A00, A01, D01, C01 19 18: Học bạ lớp 12
30: Học bạ 5 học kỳ
8 Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ 7480109 A00, A01, D01, D07 20.5
9 Đại Học Công Nghiệp TPHCM 7480109 A00, D01, D90, C01, XDHB 23 Học bạ
10 Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7480109 A00, A01, D01, XDHB 24 điểm chuẩn = (tổng điểm trung bình 3 năm THPT của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển + tổng điểm thi THPT 2021 của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển)/2 + Điểm ưu tiên (nếu có)).

Tin tức mới nhất