Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 15, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7580205 A00, D01, C01, A16 14
2 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7580205 A00, A01, D01, D07 16 Điểm thi TN THPT
3 Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) TLS113 A00, A01, D01, D07 16
4 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 75802055 A00, A01 16.4 Điểm thi TN THPT - chuyên ngành quy hoạch và quản lý giao thông
5 Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng 7580205CLC A00, A01 16.7 Chất lượng cao
Điểm thi TN THPT
6 Đại Học Công Nghiệp TPHCM 7580205 A00, A01, D90, C01, XDHB 17 Học bạ
7 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 75802051H A00, A01 18 Điểm thi TN THPT - chuyên ngành xây dựng cầu đường.
8 Đại Học Mỏ Địa Chất 7580205 XDHB 18 Học bạ
Tiêu chí phụ: 5.0
9 Đại Học Kiến Trúc Hà Nội 7580205 XDHB 18 Học bạ
10 Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương 7580205 XDHB 18 Học bạ

Tin tức mới nhất