Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 18, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2021

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ - tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12.
2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ - tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12.
3 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ - tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12.
4 Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 A01, V00, V01, V02, XDHB 16 Học bạ - tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 ( riêng khối A01 lấy 18 điểm).
5 Thiết kế nội thất 7580108 H00, V00, V01, V02, XDHB 19 Học bạ - tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 ( riêng khối A01 lấy 21 điểm).
6 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01, D01, D14, D15, XDHB 19.5 Học bạ - tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12.
7 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ - tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12.
8 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ - tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12.
9 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ - tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12.
10 Công nghệ thông tin 7480201 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ - tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12.
11 Quản lý xây dựng 7580302 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ - tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 .
12 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D14, D15, XDHB 18 Học bạ - tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12.
13 Kiến trúc 7580101 A01, V00, V01, V02, XDHB 19 Học bạ - tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 ( riêng khối A01 lấy 21 điểm).
14 Kế toán 7340301 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ - tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12.
15 kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ - tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 .
16 Thiết kế đồ họa 7210403 H00, V00, V01, V02, XDHB 21 Học bạ - tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12.
17 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ - tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12.
18 Quản trị khách sạn 7810201 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ - tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12.

Tin tức mới nhất