Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 22, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) năm 2021

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Nhóm ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật Cơ điện tử 7520114 A00, A01, D01, D07 23.25 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV <= 2
2 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 A00, A01, D01, D07 23.45 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.4; TTNV <= 5
3 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, D01, D07 21.5 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV <= 2
4 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01, D01, D07 21.95 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.2; TTNV <= 2
5 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07 24.1 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.6; TTNV <= 2
6 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D07 24.3 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.2; TTNV <= 4
7 Quản lý xây dựng 7580302 A00, A01, D01, D07 21.4 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.4; TTNV: 1
8 Khai thác vận tải 7840101 A00, A01, D01, D07 24.85 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.2; TTNV <= 5
9 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, D01, D07 22.55 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV <= 4
10 Kỹ thuật ô tô 7520130 A00, A01, D01, D07 24.15 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.4; TTNV: 1
11 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07 23.45 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; TTNV <= 7
12 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, C01 25.5 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.6; TTNV <= 4
13 Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 A00, A01, D01, D07 22.8 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.2; TTNV <= 2
14 Kiến trúc 7580101 A00, A01, V00, V01 20.6 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.6; TTNV: 1
15 kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00, A01, D01, D07 18.5 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV <= 3
16 Kinh tế xây dựng 7580301 A00, A01, D01, C01 22.65 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV <= 3
17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, D01, C01 20.45 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.4; TTNV <= 4
18 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, B00, D01, D07 15.4 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 5.2; TTNV <= 3

Tin tức mới nhất