Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | August 11, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) năm 2022

Đánh giá

Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) điểm chuẩn 2022 - UTC2 điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) (UTC2)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của trường chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!