Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 17, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2021

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật xây dựng 7580205 A00, A01, D01, C01, DGNL, XDHB 18 600 ĐGNL
2 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, D01, C01, DGNL, XDHB 18 600 ĐGNL
3 Quản lý xây dựng 7580302 A00, A01, D01, C01, DGNL, XDHB 18 600 ĐGNL
4 Kiến trúc 7580101 V00, V01, V02, V03, DGNL, XDHB 18 600 ĐGNL

Tin tức mới nhất