Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | April 25, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Pháp năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 7220203 D01, D15, D03, D44 15 Tốt nghiệp THPT
2 Đại Học Phenikaa FLF1 A01, D01, D64, D44 17 Tốt nghiệp THPT
3 Đại Học Văn Hiến 7220203 A01, D01, D15, D10 17.25 Tốt nghiệp THPT
4 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 7220203 D01, D15, D03, D44, XDHB 18 Xét học bạ
5 Đại Học Văn Hiến 7220203 A01, D01, D15, D10, XDHB 18 Xét học bạ
6 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng 7220203 D01, D96, D78, D03 20.58 TTNV<=4; Tổ hợp D01, D78, D96 điểm chuẩn cao hơn 0, 5 điểm; Tốt nghiệp THPT
7 Đại Học Sư Phạm TPHCM 7220203 D01, D03 20.7 Tốt nghiệp THPT
8 Đại Học Phenikaa FLF1 A01, D01, D64, D44, XD 21 Học bạ
9 Đại Học Cần Thơ 7220203 D01, D14, D03, D64 21.75 Tốt nghiệp THPT
10 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7220203 D03 23.2 Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất