Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 22, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý văn hoá năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương 7229042 C00 Liên thông
2 Đại học Tân Trào 7229042 D01, C00, C19 15
3 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7229042B A00, D01, D96, A16, D78 15 Quản lý nhà nước về gia đình
Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa 7229042 D01, C00, C15, A16 15
5 Đại Học Văn Hóa TPHCM 7229042B D01, C00, D15, D09 16
6 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7229042B C00 16 Quản lý nhà nước về gia đình
Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Nội Vụ 7229042; 7229042-01 D01, D15 17 Điểm thi TN THPT - chuyên ngành quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch.
8 Đại Học Hạ Long 7229042 D01, C00, D15, D78, XDHB 18 Học bạ
9 Đại Học Văn Hóa TPHCM 7229042C R01, R02, R03, R04 18
10 Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương 7229042 C00 18

Tin tức mới nhất