Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý văn hoá năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Vinh 7229042 DGNLHCM, DGNLQGHN 18 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
2 Đại Học Đông Á 7229042 A00, D01, C00, D78, XDHB 18 Học bạ
3 Đại Học Vinh 7229042 A00, A01, D01, C00 19 Tốt nghiệp THPT
4 Đại Học Đồng Tháp 7229042 C00, D14, C19, C20, XDHB 19 Học bạ
5 Đại Học Vinh 7229042 A00, A01, D01, C00, XDHB 20 Học bạ
6 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7229042C A00, D01, D96, A16, D78 22.23 Tốt nghiệp THPT; Quản lý di sản văn hóa
7 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7229042C C00, XDHB 22.42 Học bạ; Quản lý di sản văn hóa
8 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7229042A C00, XDHB 22.67 Học bạ; Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật
9 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7229042A A00, D01, D96, A16, D78 22.96 Tốt nghiệp THPT; Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật
10 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7229042C C00 23.23 Tốt nghiệp THPT; Quản lý di sản văn hóa

Tin tức mới nhất