Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 23, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý xây dựng năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7580302 A00, A01, D01, D07 16 Tốt nghiệp THPT
2 Đại học Công Nghệ TPHCM Quản lý xây dựng 7580302 A00, A01, D01, C01 16 TN THPT
3 Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 7580302 A00, B00, A01, D01 17 Tốt nghiệp THPT
4 Đại Học Mở TPHCM Quản lý xây dựng 7580302 A00, A01, D01, D07 17.5 Tốt nghiệp THPT
5 Đại Học Kiến Trúc TPHCM 7580302 DGNLHCM 17.68 Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM
6 Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7580302 A00, A01, D01, D07 18 Tốt nghiệp THPT
7 Đại Học Xây Dựng Miền Trung 7580302 A00, A01, D01, C01, XDHB 18 học bạ
8 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 7580302H A00, A01, D01, D07, XDHB 18 Chương trình chất lượng cao; Học bạ
9 Đại học Công Nghệ TPHCM Quản lý xây dựng 7580302 A00, A01, D01, C01, XDHB 18 Xét điểm học bạ
10 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7580302 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 Xét học bạ

Tin tức mới nhất