Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 22, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Quản lý xây dựng năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7510102 A00, C01, C02, A16 14
2 Đại Học Kinh Bắc 7580302 A00, A01, D01, C04 15
3 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7580302 A00, A01, D01, D07 16 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Xây Dựng Hà Nội Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị XDA29 A00, A01, D07 16 Quản lí hạ tầng và đất đai đô thị
5 Đại học Công Nghệ TPHCM 7580302 A00, A01, D01, C01 18 Điểm thi TN THPT
6 Đại học Công Nghệ TPHCM 7580302 XDHB 18
7 Đại Học Xây Dựng Miền Trung 7580302 A00, A01, D01, C01, DGNL, XDHB 18 600 ĐGNL
8 Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 7580302 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ - tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 .
9 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7580302 A00, A01, D01, D07 18 Xét học bạ
10 Đại Học Mở TPHCM 7580302 A00, A01, D01, D07 19 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất