Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 22, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Sư phạm Địa lý năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học An Giang 7140219 C00, C04, A09, D10, XDHB 18 Học bạ
2 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140219 B00, C00, XDHB 18 Học bạ
3 Đại Học Quy Nhơn 7140219 A00, C00, D15 19 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Hùng Vương 7140219 C00, D15, C04, C20 20
5 Đại học Hùng Vương - TPHCM 7140219 C00, D15, C04, C20 20
6 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140219 C00, D15, C20, A09 20 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học An Giang 7140219 C00, C04, A09, D10 20 Điểm thi TN THPT
8 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 7140219 C00, D15 21.5 DI >=7.75; TTNV <=2
Điểm thi TN THPT
9 Đại Học Vinh 7140219 D01, C00, C04, C20 22 Điểm thi TN THPT
10 Đại Học Đồng Tháp 7140219 C00, C04, D10, A07, XDHB 24 Học bạ

Tin tức mới nhất