Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 15, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Triết học năm 2021

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền Triết học 7229001 XDHB 7.8 Học bạ
2 Đại Học Tây Nguyên 7229001 D01, C00, C19, D66 15 Điểm thi TN THPT
3 Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế 7229001 C00, C19, D66, A08 15 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học An Giang 7229001 A01, D01, C00, C01 16 Điểm thi TN THPT
5 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Triết học (Triết học Mác - Lênin) 7229001B C19 16 Điểm thi TN THPT (TTNV <=10) ( Triết học Mác - Lê nin).
6 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Triết học (Triết học Mác - Lênin) 7229001C C00 16.25 Điểm thi TN THPT (TTNV <=4) ( Triết học Mác - Lê nin).
7 Đại Học An Giang 7229001 A01, D01, C00, C01, XDHB 18 Học bạ
8 Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế 7229001 C00, C19, D66, XDHB 19 Học bạ
9 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX22 D83 20 Điểm thi TN THPT
10 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội QHX22 D04, D06 21.5 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất