Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | February 7, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng năm 2022

Đánh giá
 
STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7510102 A00, C01, C02, A16 14 Điểm thi TN THPT
2 Đại Học Cửu Long 7510102 A00, A01, D01, C01 15 TN THPT
3 Đại Học Bình Dương 7510102 A00, A01, V00, V01 15 Điểm thi TN THPT, Học bạ
4 Đại Học Trà Vinh 7510102 A00, A01, D01, C01 15 TN THPT
5 Đại Học Tây Đô 7510102 A00, A01, A02, C01 15 TN THPT
6 Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh 7510102 A00, D01, C01, A09 15 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu 7510102 A00, A01, C01, D01 15 Điểm thi TN THPT
8 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải GTADCCD3 A00, A01, D01, D07 16 CNKT XD Cầu đường bộ (học tại Thái Nguyên), Điểm thi TN THPT
9 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải GTADCCD1 A00, A01, D01, D07 16 Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) Điểm thi TN THPT
10 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải GTADCDD1 A00, A01, D01, D07 16 Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN (học tại Vĩnh Phúc), Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất