Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 22, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2022

4/5 - (1 lượt đánh giá)

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội điểm chuẩn 2022 - ULIS điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội (ULIS)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Ngôn ngữ Trung Quốc Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D90, D78, D04 35.32 Điểm thi TN THPT
2 Ngôn ngữ Hàn Quốc Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 D01, D90, D78, DD2 34.92 Điểm thi TN THPT
3 Ngôn ngữ Pháp Ngôn ngữ Pháp 7220203 D01, D90, D78, D03 32.99 Điểm thi TN THPT
4 Ngôn ngữ Nhật Ngôn ngữ Nhật 7220209 D01, D90, D78, D06 34.23 Điểm thi TN THPT
5 Ngôn ngữ Đức Ngôn ngữ Đức 7220205 D01, D90, D78, D05 32.83 Điểm thi TN THPT
6 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D90, D78 35.57 Điểm thi TN THPT
7 Sư phạm Tiếng Trung Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 D01, D90, D78, D04 38.46 Điểm thi TN THPT
8 Sư phạm Tiếng Hàn Sư phạm Tiếng Hàn Quốc 7140237 D01, D90, D78, DD2 35.92 Điểm thi TN THPT
9 Sư phạm Tiếng Nhật Sư phạm Tiếng Nhật 7140236 D01, D90, D78, D06 35.27 Điểm thi TN THPT
10 Sư phạm Tiếng Anh Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D90, D78 38.1 Điểm thi TN THPT
11 Ngôn ngữ Nga Ngôn ngữ Nga 7220202 D01, D90, D78, D02 31.2 Điểm thi TN THPT
12 Ngôn ngữ Trung Quốc Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 DGNLQGHN 105
13 Ngôn ngữ Hàn Quốc Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 DGNLQGHN 105
14 Ngôn ngữ Pháp Ngôn ngữ Pháp 7220203 DGNLQGHN 90
15 Ngôn ngữ Nhật Ngôn ngữ Nhật 7220209 DGNLQGHN 105
16 Ngôn ngữ Đức Ngôn ngữ Đức 7220205 DGNLQGHN 90
17 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 7220201 DGNLQGHN 105
18 Sư phạm Tiếng Trung Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 DGNLQGHN 105
19 Sư phạm Tiếng Hàn Sư phạm Tiếng Hàn Quốc 7140237 DGNLQGHN 105
20 Sư phạm Tiếng Nhật Sư phạm Tiếng Nhật 7140236 DGNLQGHN 105
21 Sư phạm Tiếng Anh Sư phạm Tiếng Anh 7140231 DGNLQGHN 105
22 Ngôn ngữ Nga Ngôn ngữ Nga 7220202 DGNLQGHN 90
23 Ngôn ngữ Ả Rập Ngôn ngữ Ả Rập 7220211 D01, D90, D78 30.49 Điểm thi TN THPT
24 Ngôn ngữ Ả Rập Ngôn ngữ Ả Rập 7220211 DGNLQGHN 90
25 Sư phạm Tiếng Đức 7140235 DGNLQGHN 105
26 Sư phạm Tiếng Đức 7140235 D01, D90, D78, D05 32.98 Điểm thi TN THPT
27 Kinh tế 7903124QT A01, D01, D90, D78 24.97 CTĐT LKQT do nước ngoài cấp bằng, Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất