Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 23, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Việt Đức năm 2022

Đánh giá

Đại Học Việt Đức điểm chuẩn 2022 - VGU điểm chuẩn 2022

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Việt Đức
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kiến trúc 7580101 XDHB 7.5 Xét học bạ
2 Kỹ thuật xây dựng 7580201 XDHB 7 Xét học bạ
3 Quản trị kinh doanh 7340101 XDHB 7.5 Xét học bạ
4 Tài chính và Kế toán 7340202 XDHB 7.5 Xét học bạ
5 Khoa học máy tính 7480101 XDHB 8 Xét học bạ
6 Kỹ thuật điện và công nghệ thông tin 7520208 XDHB 7.5 Xét học bạ, Kỹ thuật điện và máy tính
7 Kỹ thuật cơ khí 7520103 XDHB 7.5 Xét học bạ
8 Kiến trúc 7580101 A00, A01, V00, V02 20 Điểm thi TN THPT
9 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, D07 18 Điểm thi TN THPT
10 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D03, D05 20 Điểm thi TN THPT
11 Tài chính và Kế toán 7340202 A00, A01, D01, D03, D05 20 Điểm thi TN THPT
12 Khoa học máy tính 7480101 A00, A01, D07 23 Điểm thi TN THPT
13 Kỹ thuật điện và công nghệ thông tin 7520208 A00, A01, D07 21 Điểm thi TN THPT, Kỹ thuật điện và máy tính
14 Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, D07 21 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất