Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | December 6, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Y Hà Nội năm 2022

Đánh giá

Đại Học Y Hà Nội điểm chuẩn 2022 - HMU điểm chuẩn 2022

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Y Hà Nội
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật xét nghiệm y học Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 B00 25.55 Điểm thi TN THPT TTNV<=3
2 Y học cổ truyền Y học cổ truyền 7720115 B00 25.25 Điểm thi TN THPT TTNV<=1
3 Răng - Hàm - Mặt Răng - Hàm - Mặt 7720501 B00 27.7 Điểm thi TN THPT TTNV<=1
4 Y tế công cộng Y tế công cộng 7720701 B00 21.5 Điểm thi TN THPT TTNV<=2
5 Y học dự phòng Y học dự phòng 7720110 B00 23.15 Điểm thi TN THPT TTNV<=3
6 Điều dưỡng Điều dưỡng 7720301 B00 24.7 Điểm thi TN THPT TTNV<=1
7 Y khoa Y khoa 7720101 B00 28.15 Điểm thi TN THPT TTNV<=1
8 Y khoa 7720101_AP B00 26.25 Điểm thi TN THPT Y khoa kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tê TTNV<=1
9 Dinh dưỡng Dinh dưỡng 7720401 B00 23.25 Điểm thi TN THPT TTNV<=4
10 Khúc xạ nhãn khoa Khúc xạ nhãn khoa 7720699 B00 25.8 Điểm thi TN THPT TTNV<=1
11 Y khoa 7720101YHT B00 26.8 Điểm thi TN THPT Phân hiệu Thanh Hoá
12 Y khoa 7720101YHT_AP B00 24.1 Y Khoa Phân hiệu Thanh Hoá kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế Điểm thi TN THPT TTNV<=7
13 Điều dưỡng 7720301YHT B00 19 Phân hiệu Thanh Hoá Điểm thi TN THPT TTNV<=2