Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 15, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Phụ Nữ Việt Nam năm 2021

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, D01, C00, XDHB 20 Học bạ
2 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00, A01, D01, C00, H00, V00, XDHB 20 Học bạ
3 Giới và phát triển 7310399 A00, A01, D01, C00, XDHB 18 Học bạ
4 Quản trị kinh doanh 7340101 C00, XDHB 21 Học bạ
5 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, XDHB 20 Học bạ
6 Công tác xã hội 7760101 A00, A01, D01, C00, XDHB 18 Học bạ
7 Luật 7380101 A00, A01, D01, C00, XDHB 19 Học bạ
8 Luật 7380107 A00, A01, D01, C00, XDHB 19 Luật kinh tế
Học bạ
9 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, XDHB 18 Học bạ
10 Tâm lý học 7310401 A00, A01, D01, C00, XDHB 18 Học bạ
11 Kinh tế 7310101 C00, XDHB 19 Học bạ
12 Xã hội học 7310301 A00, A01, D01, C00, XDHB 18 Học bạ
13 Công nghệ thông tin 7420201 A00, A01, D01, D09 18 Học bạ

Tin tức mới nhất