Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Thái Bình Dương năm 2023

Đại Học Thái Bình Dương điểm chuẩn 2023 - TBDU điểm chuẩn 2023

 Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Thái Bình Dương
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01 15 Tốt nghiệp THPT
2 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D28, D03, D06, D29, D24, D23, DD0 15 Tốt nghiệp THPT
3 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, A09 15 Tốt nghiệp THPT
4 Đông phương học 7310608 D01, C00, C19, C20 15 Tốt nghiệp THPT
5 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D66, D84 15 Tốt nghiệp THPT
6 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, A09 15 Tốt nghiệp THPT
7 Du lịch 7810101 A01, D01, D14, D03, A07 15 Tốt nghiệp THPT
8 Luật 7380101 A00, D01, D14, D03, A07 15 Tốt nghiệp THPT
9 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, A09, XDHB 6 Xét học bạ
10 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D07, D28, D03, D06, D29, D24, D23, XDHB 6 Xét học bạ
11 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, A09, XDHB 6 Xét học bạ
12 Đông phương học 7310608 D01, C00, C19, C20, XDHB 6 Xét học bạ
13 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D66, D84, XDHB 6 Xét học bạ
14 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, A09, XDHB 6 Xét học bạ
15 Du lịch 7810101 A01, D01, D14, D03, A07, XDHB 6 Xét học bạ
16 Trí tuệ nhân tạo 7480207 A00, A01, D01, D07, D28, D03, D06, D29, D24, D23, XDHB 6 Xét học bạ
17 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, A09, XDHB 6 Xét học bạ
18 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, A09, XDHB 6 Xét học bạ
19 Marketing 7340115 A00, A01, D01, A09, XDHB 6 Xét học bạ
20 Luật 7380101 A00, D01, C20, A07, XDHB 6 Xét học bạ
21 Quản trị khách sạn 7810201 A01, D01, D14, D03, A07, XDHB 6 Xét học bạ
22 Trí tuệ nhân tạo 7480207 A00, A01, D01, D28, D03, D06, D29, D24, D23, DD0 15 Tốt nghiệp THPT
23 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, A09 15 Tốt nghiệp THPT
24 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, A09 15 Tốt nghiệp THPT
25 Marketing 7340115 A00, A01, D01, A09 15 Tốt nghiệp THPT
26 Quản trị khách sạn 7810201 A01, D01, D14, D03, A07 15 Tốt nghiệp THPT

Tin tức mới nhất