Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 22, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu năm 2023

STT Tên trường Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7480102 XDHB 6 Điểm học bạ lớp 12
2 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7480102 A00, D01, C01, A16 15 Tốt nghiệp THPT
3 Đại học Nam Cần Thơ 7480102 A00, A01, D07, A02 15 Tốt nghiệp THPT
4 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7480102 A00, A01, D01, D07 15 Tốt nghiệp THPT
5 Đại Học Gia Định 7480102 A00, A01, D01, C01 15 Tốt nghiệp THPT
6 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7480102 A00, A01, D01, D07 16 Tốt nghiệp THPT
7 Đại Học Gia Định 7480102 A00, A01, D01, C01, XDHB 16.5 Xét học bạ
8 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7480102 A00, D01, C01, C02, XDHB 18 Học bạ
9 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7480102 A00, A01, D07, D10, XDHB 18 Xét học bạ
10 Đại học Nam Cần Thơ 7480102 A00, A01, D07, A02, XDHB 18 Xét học bạ

Tin tức mới nhất