Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 22, 2023

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2022

Đánh giá

Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum điểm chuẩn 2022 - UDCK điểm chuẩn 2022

Dưới đây là điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum (UDCK)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, A04 15 Điểm thi TN THPT
2 Quản lý nhà nước 7310205 A00, D01, C00, A09 15 Điểm thi TN THPT
3 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, D01, C00, A09 15 Điểm thi TN THPT
4 Luật 7380107 A00, D01, C00, A09 15 Luật kinh tế, Điểm thi TN THPT
5 Kế toán 7340301 A00, D01, C00, A09 15 Điểm thi TN THPT
6 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, A04, XDHB 15 Học bạ
7 Quản lý nhà nước 7310205 A00, D01, C00, A09, XDHB 15 Học bạ
8 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, D01, C00, A09, XDHB 15 Học bạ
9 Luật 7380107 A00, D01, C00, A09, XDHB 15 Học bạ
10 Kế toán 7340301 A00, D01, C00, A09, XDHB 15 Học bạ
11 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, D01, C00 22 Điểm thi TN THPT
12 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, D01, C00, XDHB 15 Học bạ
13 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, D01, C00, A09 15 Điểm thi TN THPT
14 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, D01, C00, A09, XDHB 15 Học bạ
15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, D01, C00, A09 15 Điểm thi TN THPT
16 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, D01, C00, A09, XDHB 15 Học bạ

Tin tức mới nhất