Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 16, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2021

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, A04 14 TTNV<=2
2 Quản lý nhà nước 7310205 A00, D01, C00, A09 14 TTNV<=3
3 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, D01, C00, A09 14 TTNV<=3
4 Luật 7380107 A00, D01, C00, A09 14 Luật kinh tế, TTNV<=1
5 Kế toán 7340301 A00, D01, C00, A09 14 TTNV<=1
6 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, D01, C00 23.75 TTNV<=2
7 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, D01, C00, A09 14 TTNV<=3
8 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, D01, C00, A09 14 TTNV<=2

Tin tức mới nhất