Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | June 15, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) năm 2023

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) điểm chuẩn 2023 - PTIT điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) (PTIT)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01 25.1 Tốt nghiệp THPT
2 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01 25.68 Tốt nghiệp THPT
3 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00, A01, D01 26.33 Tốt nghiệp THPT
4 Công nghệ đa phương tiện 7329001 A00, A01, D01 25.89 Tốt nghiệp THPT
5 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01 26.2 Tốt nghiệp THPT
6 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 25.15 Tốt nghiệp THPT
7 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01 26.59 Tốt nghiệp THPT
8 An toàn thông tin 7480202 A00, A01 26.04 Tốt nghiệp THPT
9 Kế toán 7340301 A00, A01, D01 25.05 Tốt nghiệp THPT
10 Marketing 7340115 A00, A01, D01 25.8 Tốt nghiệp THPT
11 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, XDHB 21.2 Xét tuyển kết hợp
12 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01, XDHB 22.36 Xét tuyển kết hợp
13 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00, A01, D01, XDHB 26.74 Xét tuyển kết hợp
14 Công nghệ đa phương tiện 7329001 A00, A01, D01, XDHB 26.77 Xét tuyển kết hợp
15 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01, XDHB 26.76 Xét tuyển kết hợp
16 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, XDHB 20.87 Xét tuyển kết hợp
17 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, XDHB 28.03 Xét tuyển kết hợp
18 An toàn thông tin 7480202 A00, A01, XDHB 27.43 Xét tuyển kết hợp
19 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, XDHB 21.86 Xét tuyển kết hợp
20 Marketing 7340115 A00, A01, D01, XDHB 25.69 Xét tuyển kết hợp
21 Công nghệ tài chính 7340208 A00, A01 25.35 Tốt nghiệp THPT
22 Công nghệ tài chính 7340205 A00, A01, D01, XDHB 26.47 Xét tuyển kết hợp
23 Khoa học máy tính 7480101 A00, A01 26.55 Tốt nghiệp THPT
24 Khoa học máy tính 7480101 A00, A01, XDHB 28.1 Xét tuyển kết hợp
25 Báo chí 7320101 A00, A01, D01 25.36 Tốt nghiệp THPT
26 Báo chí 7320101 A00, A01, D01, XDHB 25.24 Xét tuyển kết hợp
27 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD 16
28 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD 16.45
29 Công nghệ thông tin 7480201 DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD 20.05
30 An toàn thông tin 7480202 DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD 18.85
31 Khoa học máy tính 7480101 DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD 20.65
32 Công nghệ đa phương tiện 7329001 DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD 16
33 Truyền thông đa phương tiện 7320104 DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD 17.65
34 Báo chí 7320101 DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD 16.4
35 Quản trị kinh doanh 7340101 DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD 16
36 Thương mại điện tử 7340122 DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD 18.9
37 Marketing 7340115 DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD 16
38 Kế toán 7340301 DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD 16
39 Công nghệ tài chính 7340205 DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD 16.25
40 Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa 7520216 A00, A01 25.4 Tốt nghiệp THPT
41 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 7480102 A00, A01 24.88 Tốt nghiệp THPT
42 Công nghệ thông tin 7480201_UDU A00, A01 23.76 Tốt nghiệp THPT; Cử nhân công nghệ thông tin (Định hướng ứng dụng)
43 Công nghệ thông tin 7480201_CLC A00, A01 25.38 Tốt nghiệp THPT; Chương trình CLC

Tin tức mới nhất