Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | May 22, 2024

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên năm 2023

Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên điểm chuẩn 2023 - TNUT điểm chuẩn 2023

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên (TNUT)
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật cơ khí 7905218 A00, A01, D01, D07, XDHB 20 Học bạ; CTTT
2 Kỹ thuật điện 7905228 A00, A01, D01, D07, XDHB 20 Học bạ; CTTT
3 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 7520216 A00, A01, D01, D07, XDHB 22 Học bạ
4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, D01, D07, XDHB 19 Học bạ
5 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01, D01, D07, XDHB 19 Học bạ
6 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, D01, D07, XDHB 22 Học bạ
7 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, D01, D07, XDHB 21 Học bạ
8 Công nghệ chế tạo máy 7510202 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 Học bạ
9 Quản lý công nghiệp 7510601 A00, A01, D01, D07, XDHB 21 Học bạ
10 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 Học bạ
11 Kỹ thuật máy tính 7480106 A00, A01, D01, D07, XDHB 20 Học bạ
12 Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, D01, D07, XDHB 19 Học bạ
13 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 Học bạ
14 Ngôn ngữ Anh 7220201 A00, A01, D01, D07, XDHB 20 Học bạ
15 Quản lý công nghiệp 7510601 A00, A01, D01, D07, XDHB 20 Học bạ; Nghiệp vụ ngoại thương; Quản lý công nghiệp - Giảng dạy bằng tiếng Anh
16 Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 A00, A01, D01, D07, XDHB 19 Học bạ
17 Kỹ thuật vật liệu 7520309 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 Học bạ
18 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, B00, D01, D07, XDHB 18 Học bạ
19 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, B00, D01, D07, XDHB 18 Học bạ; Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị
20 Kinh tế công nghiệp 7510604 A00, A01, D01, D07, XDHB 20 Học bạ
21 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, D01, D07, XDHB 22 Học bạ
22 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, D01, D07, XDHB 21 Học bạ