Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | January 16, 2022

Scroll to top

Top

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM năm 2021

Dưới đây là thông tin chi tiết về ngành đào tạođiểm chuẩn của trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM:
STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A01, D01, D14, D15 21 Tiếng Anh nhân đôi
Điểm thi TN THPT
2 Quản trị khách sạn 7810201 A01, D01, D14, D15 21 Tiếng Anh nhân đôi
Điểm thi TN THPT
3 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01, D01, D14, D04 24.5 Điểm thi TN THPT
4 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D07 20.5 .Điểm thi TN THPT
5 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A01, D01, D07, D11 19 Điểm thi TN THPT
6 Quản trị kinh doanh 7340101 A01, D01, D07, D11 29 Tiếng Anh nhân đôi
Điểm thi TN THPT
7 Kinh doanh quốc tế 7340120 A01, D01, D07, D11 29.5 Tiếng Anh nhân đôi
Điểm thi TN THPT
8 Đông phương học 7310608 D01, D14, D15, D06 21 Điểm thi TN THPT
9 Quan hệ quốc tế 7310206 A01, D01, D07, D14 29.5 Tiếng Anh nhân đôi
Điểm thi TN THPT
10 Luật 7380107 A01, D01, D07, D11 16 Luật kinh tế
Điểm thi TN THPT
11 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D14, D15 32.25 Tiếng Anh nhân đôi
Điểm thi TN THPT
12 Kế toán 7340301 A01, D01, D07, D11 18.5 Điểm thi TN THPT

Tin tức mới nhất